Ta strona używa ciasteczek, dowiedz się więcejOK
Kraków: Polacy w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku
2019-12-29
NEW

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu organizowanego od lat wspólnie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pn. „Dialog polsko-rosyjski w Międzynarodowym Centrum Kultury”. Tym razem prof. Tamara M. Smirnowa z Wydziału Humanistycznego Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Aparatury Kosmicznej opowie o diasporze polskiej w przedrewolucyjnym i porewolucyjnym Petersburgu. 20 stycznia (poniedziałek) 18:00, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25).

 

Spotkanie w języku rosyjskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Od połowy XIX wieku Polacy odgrywali istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym tej wielonarodowej i wielokulturowej metropolii. Najważniejszymi cechami konstytutywnymi polskiej diaspory obok języka, książki oraz religii rzymskokatolickiej była aktywność społeczna, rozwijająca się zwłaszcza po rewolucji 1905 roku oraz w latach I wojny światowej.

Dziś pamięć o niej uległa zapomnieniu – zarówno w Rosji, jak i w Polsce. Unikalnego materiału od odtworzenia tego nieistniejącego już świata dostarcza kwerenda archiwalna i prasowa, wydobywająca na światło dzienne nieznane bądź zapomniane fakty dotyczące działalności społecznej i kulturalnej Polaków w dawnej stolicy Rosji. Dla wielu z nich pobyt nad Newą był na tyle istotny, że zaważył na ich dalszym życiu, trudno też przecenić wkład byłych petersburżan w budowę odrodzonej Polski po 1918 roku.

Tamara M. Smirnowa – historyk, związana zawodowo z Wydziałem Humanistycznym Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Aparatury Kosmicznej, autorka kilku monografii, w tym opartych na badaniach źródłowych, fundamentalnych opracowań z zakresu historii społecznej mniejszości narodowych w Imperium Rosyjskim, m.in. „Национальность – питерские. Культурная жизнь национальных меньшинств Петербурга и Ленинградской области в ХХ веке” [Narodowość – petersburżanie. Życie kulturalne mniejszości narodowych Petersburga i Obwodu Leningradzkiego w XX wieku] (2002) oraz kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Jest pionierką badań nad diasporą polską w przedrewolucyjnym i porewolucyjnym Petersburgu/Piotrogrodzie. Jej monografia „Польские общества в Санкт-Петербурге конец XIX – начало XX века” [Stowarzyszenia polskie w Petersburgu w końcu XIX i na początku XX wieku] (2013) jest jedynym tego typu opracowaniem w języku rosyjskim. W ramach wydanej przez Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu serii „Polonica Petropolitana” opublikowała „Polacy w radzieckim przedwojennym Leningradzie” (2006) oraz „»Sokół Polski« w Petersburgu: historia widoczna” (2008). Od kilku lat współpracuje też z wydawaną przez MCK encyklopedią internetową Polski Petersburg .

Będąc pasjonatką nadnewskiej metropolii, prof. Smirnowa udziela się także jako krajoznawca i przewodnik, jest również aktywną działaczką społeczną. W dowód uznania za promowanie wiedzy o losach petersburskiej Polonii w 2013 roku wyróżniona została odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 2019 r. odebrała za swoją ostatnią monografię „Театральная жизнь многонационального Петрограда-Ленинграда. 1917–1941” [Życie teatralne wielonarodowego Piotrogrodu-Leningradu w latach 1917–1941] (2016), nadawaną za najlepsze opracowania dotyczące Petersburga, prestiżową nagrodę Nikołaja P. Ancyfierowa.


Powrót
Najnowsze

Wybory prezydenckie na Białorusi: dzień przed wybuchem?

07.08.2020
Maxim Rust
Czytaj dalej

Przed wyrokiem. Sprawa Dmitrijewa

21.07.2020
Czytaj dalej

Niewidzialni Inni

20.07.2020
Anton Saifullayeu Tadeusz Giczan
Czytaj dalej

Wiatr zmiany

06.07.2020
Olga Dryndova

 Słabnący paternalizm państwowy na Białorusi łączy się z niskim poczuciem zaufania do władz. Według badań z lat 2017–2018 jedynie około 40 procent Białorusinów ufało władzom państwowym, w tym 34 procent ministrom, a 33 procent władzom lokalnym.

 
Czytaj dalej

„Nas tu nie ma” czyli niesłyszalny głos białoruskiego środowiska LGBT

29.06.2020
Maxim Rust Nick Antipov Nasta Mancewicz Milana Levitskaya
Czytaj dalej

Kampania prezydencka na Białorusi: (nie)oczywiste wybory

26.06.2020
Maxim Rust Yahor Azarkevich
Czytaj dalej

copyrights © 2010-2020 by Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu